Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

OSK 854/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości