Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 2588/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości