Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Bk 3/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie opinii dotyczącej podziału nieruchomości