Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 60/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego