Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Po 1093/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości,