Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 763/11 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości