Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Wr 581/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości