Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej