Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Po 574/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej