Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Sz 1039/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 1103/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

OSK 854/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

IV SA/Po 1093/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości,

II SA/Bk 3/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie opinii dotyczącej podziału nieruchomości

II SA/Gl 1105/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

skarg J. L. i H. G. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Kr 2588/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1532/08 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia na własność Państwa gruntów oddanych pod drogi publiczne 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję SKO w Tarnobrzegu z dnia [...] wrześni...

II SA/Gd 109/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 581/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   2