Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Kr 1122/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GSK 1944/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty

II GSK 1932/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we Włocławku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w przedmiocie zajęcia pasa drogowego:

II GSK 1945/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty

II SA/Po 177/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

II GSK 5022/16 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GSK 1848/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty

II GSK 1847/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty

II GSK 1817/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w A. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty

II GSK 1842/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w A. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ustalenia opłaty
1   Następne >   +2   5