Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1494/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Gl 678/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy

II SA/Gl 1045/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie poboru opłat za parkowanie