Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1408/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bk 134/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Sz 627/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego