Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 123/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi powiatowej

II SA/Gl 717/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-16

skarg E. D. i J. H. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej

II SA/Gl 324/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej

II SA/Gl 489/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie lokalizacji drogi publicznej

II SA/Gl 960/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji gminnej drogi publicznej

II SA/Gl 1079/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji dróg i autostrad