Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1501/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1339/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 193/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 304/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 483/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 371/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą celem realizacji inwestycji drogowej w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 252/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej T. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1329/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 1332/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 1477/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   4