Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na budowie i eksploatacji małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w km 5 + 870 w miejscowości K.