Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

II SA/Kr 1581/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-12-22

Sprawa ze skargi Spółdzielni Spożywców w K. na akt naliczenia przez Prezydenta Miasta K. z 16 stycznia 1998 r. w przedmiocie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych~

I SA/Wr 926/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej z tytułu stosowania zawyżonych cen urzędowych na energię cieplną w okresie od stycznia do czerwca 1997 r.

SA/Sz 1421/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowe w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 1022/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-31

1. W przypadku osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pobierane przez małżonka jednego ze wspólników spółki - tylko do tego wspólnika, którego małżonek pobiera wynagrodzenie za pracę.~2. Dany stan faktyczny może zostać zakwalifikowany do grupy kosztów podlegających potrąceniu, ale w celu takiego przyporządkowania należy ocenić jego związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika...

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Sprawa ze skargi Syndyka Masy Upadłości (...) Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Ł. na. decyzję SKO w S. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości

V SA 681/98 - Wyrok NSA z 1999-01-22

zaskarżoną, decyzję uchyla oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

I SA/Wr 490/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy pożyczki

II SA 998/98 - Wyrok NSA z 1999-01-18

skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 'PPW' na decyzję ministra Skarbu Państwa z 1 czerwca 1998 r., (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy części mienia państwowej osoby prawnej.

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

I SA/Gd 997/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-05

Skarga skargi Elżbiety S.-B. i Zenona B. na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 r. i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz.368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także
1   Następne >   +2   6