Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II SA/Rz 729/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

III SA/Wr 668/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi A - spółki z o.o. w Z. Ś. na pismo Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Wr 553/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

II SA/Wr 595/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa

II SA/Wr 2247/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

II OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

II SA/Bd 79/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-27

Sprawa ze skargi J. D. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Bd 2349/03 w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Wa 2383/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku

II SA/Wr 2176/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-12

Sprawa ze skargi B. S. na decyzje SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

OSK 1289/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie sprzeciwu w sprawie dopuszczenia do użytkowania stacji AUTO
1   Następne >   +2   +5   8