Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II GSK 553/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

I SA/Kr 694/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych w zakresie sprawdzania prawidłowości rozliczania oraz zasadności zwrotu podatku od, towarów i usług za IV kwartał 2011 r.,

II GSK 551/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie wydania zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Łd 1408/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

VI SA/Wa 1446/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu nawozów oznakowanych w sposób sugerujący, że są przeznaczone do produkcji ekologicznej

I SA/Po 365/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia, lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień 2007r.

VI SA/Wa 711/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

VI SA/Wa 883/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
1   Następne >   +2   6