Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Wr 15/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie orzeczenia o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz skreślenia podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

II GSK 427/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 1718/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy działalności apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 162/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 163/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I SA/Gl 1348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kontroli podatkowej

II GSK 2411/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GSK 2066/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej

II GSK 2270/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

II GSK 428/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Przemyślu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   10