Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Gd 114/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

III SAB/Gd 7/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] w sprawie umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia

III SA/Gd 302/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego odebrania rzeczy

III SA/Gd 416/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym

III SA/Gd 133/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia