Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 539/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Kr 579/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zgłoszonych zarzutów

II SA/Kr 301/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie bezczynności wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

II SA/Ke 754/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OSK 2196/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Gd 407/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie skargi na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 696/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 449/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bd 261/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 804/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia oraz wezwania do jej uiszczenia i wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym
1   Następne >   2