Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SAB/Wa 471/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi C.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W. nr [...] w części dotyczącej wywłaszczenia części nieruchomości położonej :