Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SAB/Wa 43/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w zakresie zmian w ewidencji gruntów 1) zobowiązuje Starostę Powiatu [...] do rozpoznania wniosku M. B. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącej M. B. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SAB/Lu 9/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Bk 37/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Rz 767/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-08-08

Sprawa ze skargi A. W. i Z. K. na czynność Starosty [...] w przedmiocie czynności z zakresu ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 38/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R.-S. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SAB/Sz 82/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie przeprowadzenia aktualizacyjnej klasyfikacji gruntów

IV SAB/Wa 14/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu P. w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 42/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów uwzględniających zalecenia pokontrolne

II SAB/Bd 22/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

II SA/Rz 1061/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi A. Ż. na akt Starosty [...] w przedmiocie połączenia działek w ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   8