Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Gd 1027/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-09

Sprawa ze skargi W. F. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 39/14

I OSK 83/11 - Wyrok NSA z 2011-04-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. w przedmiocie niewykonania przez Starostę S. wyroku WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 38/09

IV SA/Wa 419/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie: wymierzenia grzywny Staroście Powiatu M. za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 140/10

IV SA/Wa 1196/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

Sprawa ze skargi A. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście L. za niewykonanie wyroku

III SA/Kr 879/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi M. U., Z. N. na niewykonanie przez Starostę wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 1174/13