Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 1596/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały