Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

V SA/Wa 1602/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 2341/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 3433/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu