Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 175/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi G. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na czynność Starosty w przedmiocie opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego