Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ke 270/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

II SA 3293/00 - Wyrok NSA z 2001-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojeowdy M. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu K. z 18 sierpnia 2000 r. (...) w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły w K.

III ZP 7/00 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2000-04-04

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka, w sprawie z powództwa Romana O., Tomasza T., Krystyny J., Krzysztofa K., Haliny K., Anetty S.-K., Wojciecha B., Wiesławy K.-P., Henryka G., Eliasza S., Marty W.-S., Andrzeja P., Krzysztofa P., Hanny Z., Dariusza M., Urszuli N. i Jerzego Z. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w B. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 4 kwietnia 2000 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Są...

III PO 4/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-04-21

Do stosunku pracy inspektora regionalnej izby obrachunkowej mianowanego przez prezesa izby nie stosuje się przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych /Dz.U. nr 31 poz. 214 ze zm./, które dotyczą pracowników tych urzędów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

III SA/Lu 434/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego