Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA 874/97 - Wyrok NSA z 1998-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II GSK 101/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

Skarga Lecha W. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie wezwania do uzupełnienia statutu Fundacji i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także

II SA/Go 685/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 403/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-04

Sprawa ze skargi W. M. decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry