Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1769/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Majątek wniesiony do fundacji nie może być uznany za darowiznę w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./.

II FSK 424/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2006 r.

I SA/Ka 910/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych:

III SA 2431/99 - Wyrok NSA z 2000-11-15

Darowizna dokonana na rzecz fundacji, której celem jest wielostronna działalność na rzecz rozwoju pluralizmu politycznego, a w szczególności wspieranie rodzących się ruchów chrześcijańsko-demokratycznych, a więc cel o charakterze politycznym, nie podlega odliczeniu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. 'a i b' ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./.

FSK 188/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 471/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 r.

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowa w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 r.
1   Następne >   3