Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 1297/18 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry