Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r.

I SA/Ol 38/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004r.

I SA/Sz 738/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004

I SA/Rz 1075/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 rok

I SA/Rz 1077/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 rok

II FSK 1399/11 - Wyrok NSA z 2013-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

III SA/Wa 1380/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 r.

I SA/Po 1269/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G.-W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r.

SA/Bk 682/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-06-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. - uchwałę nr 1705/03 z 16 kwietnia 2003 r. w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Rady Powiatu M. z 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 rok

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości
1   Następne >   3