Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ke 30/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej