Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 83/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy K. o rozgraniczenie 1. stwierdza przewlekłość postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego W. S. dnia 26 września 2005 r. o rozgraniczenie działek numer ewidencyjny [...] i [...] położonych w miejscowości W. i uznaje, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III SAB/Kr 5/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 226/14 - Wyrok NSA z 2014-08-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Klembów o rozgraniczenie

III SAB/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania

III SAB/Kr 35/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy K w sprawie rozgraniczenia

I OSK 829/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów

I OSK 2512/14 - Wyrok NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi M. P. i A.P. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 2130/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę B. w przedmiocie aktualizacji przebiegu granic

II SAB/Go 75/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-16

Sprawa ze skargi K.K. i J.K. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie zmiany klasyfikacji gruntów

II SAB/Po 196/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   2