Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II SA 1514/00 - Wyrok NSA z 2000-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA 2120-2121/95 - Wyrok NSA z 1996-10-11

Uchyliła zaskarżoną decyzję w przedmiocie promesy koncesji na wydobywanie wód leczniczych.

II SA/Ke 661/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie koncesji na wydobywanie piasku

II SA 1738/01 - Wyrok NSA z 2002-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej