Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 613/07 - Wyrok NSA z 2008-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 668/07 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 650/07 - Wyrok NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości