Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OW 73/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OSK 480/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OW 74/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy od decyzji Starosty Powiatu [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

I OZ 739/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 790/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. z dnia [...], sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1266/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 931/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej