Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 166/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 165/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej