Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 34/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 775/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 660/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Gd 810/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 803/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 192/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji dotyczącej użytkowania wieczystego

II SA/Gd 178/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 228/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 419/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wójta Gminy , nr [...].

II SA/Gd 393/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

skarg M. D. i J. D. na decyzje SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2