Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Po 1139/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gl 664/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania prawa do nabycia nieruchomości