Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1672/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 429/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 702/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności