Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 433/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycie mienia Skarbu Państwa

I OSK 1636/06 - Wyrok NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 563/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 935/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności mienia z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 624/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

skarg Gminy N. i Gminy W. na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz innej gminy

I SA/Wa 1432/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji

I OSK 231/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1167/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1793/07 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu mienia gminie

I SA/Wa 1253/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę
1   Następne >   +2   4