Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 1643/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. B.-A. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-13

Sprawa ze skargi M. G.-G. i H. K.-D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wymianie gruntów

II SAB/Po 7/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II OSK 428/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. B. i J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 42/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi [...] - Okręg [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Lu 109/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie zezwolenia na zalesienie gruntów

VIII SAB/Wa 19/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

Sprawa ze skargi P. Ż., R. M., P. P. M., A. M. U. i M. R. N. na przewlekłość Prezydenta [...] W. w przedmiocie nierozpoznania wniosku