Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

II SA/Gl 161/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 162/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 1070/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania gminnych nieruchomości

II SA/Gl 160/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 159/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 923/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym

II SA/Gl 586/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie minimalnych stawek czynszu za wynajem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy