Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 1243/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

II SA/Gl 83/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 137/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości

II SAB/Gl 21/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Gl 1241/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

II SA/Gl 49/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu