Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1636/06 - Wyrok NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 563/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 935/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności mienia z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1167/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 129/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętej pod drogę