Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1432/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji

I OSK 1385/09 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej