Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 1081/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju