Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

II SA/Gl 455/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 1033/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 161/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 162/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 652/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1070/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania gminnych nieruchomości

II SA/Gl 160/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Gl 558/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2